Privacyverklaring

Inleiding

De Koekoekshof is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gasten en de bezoekers van zijn websites van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Koekoekshof houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt De Koekoekshof gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, een online reservering maakt via onze website of een andere boekingssite, een diner, feest of ander evenement bij ons boekt, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met De Koekoekshof. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, reserveringen, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

De Koekoekshof gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor zijn overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om gasten en geïnteresseerden van (nieuwe) producten en diensten van De Koekoekshof op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij wij hier wettelijk toe worden verplicht.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van De Koekoekshof. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden onder aan de nieuwsbrief.

De Koekoekshof en andere websites

Op de site van De Koekoekshof treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De Koekoekshof kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

De Koekoekshof heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de ISVW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Lili Punt op info@koekoekshof.nl.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijzigingen

De Koekoekshof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Hotel De Koekoekshof

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van de Koekoekshof, dan kunt u deze richten aan Hotel De Koekoekshof, Hoofdstraat 1, 9442 PA Elp – 0593-346279 of per e-mail: info@koekoekshof.nl